ازدواج.مشاوره
 
ازدواج
تعریف خانواده:
خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.

اصول و مبانی:
1ـ نظام زوجیت از ارکان عالم خلقت و از آیات و نشانه های الهی است و وحدت زن و مرد در ابعاد انسانی و اختلاف آنها در بعد بشری از شاهکارهای خلقت و موجب تداوم و تکامل حیات آنان می‌باشد؛
2ـ زن و مرد بر اساس حکمت الهی با لحاظ تفاوت‌های طبیعی آنها باید از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عادلانه برخوردار شوند؛
3ـ خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، حمایت و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؛
4ـ نتایج ازدواج ایجاد مودت، رحمت و آرامش میان زن و شوهر است و با تکریم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربیت توسط والدین تداوم و تکامل می یابد؛
5ـ اعضای خانواده بویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسیول می‌باشند؛
6ـ تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهمترین ویژگی‌های نظام انسانی از خانواده نشات می‌گیرد و توجه به نقش محوری زن به عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوری مرد در امر تربیت و تامین معیشت و اداره زندگی، امری ضروری است.

اهداف :
1ـ تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی؛
2ـ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن؛
3ـ ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛
4ـ همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛
5ـ آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه؛
6ـ گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسیول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7ـ ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده؛

هدف اول: تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی
راهبردها:
1- ترسیم الگوی خانواده متعادل و تبیین ویژگیهای الگویی خانواده آرمانی در اسلام ؛
2- تحکیم مبانی اعتقادی خانواده و تواناسازی آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ اسلامی؛
3- توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تاثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛
4- ارتقای امنیت و تامین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛
5- تامین نیازهای مادی، معنوی، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر؛
6- تامین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارایه خدمات مناسب در این مراحل (دوران بارداری، تغذیه، نوع کار، حضانت کودک و….)؛
7- تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده ؛
8- توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تاثیر آن بر اقتصاد کشور .

سیاستهای اجرایی:
- معرفی و ارایه الگو از زنان و مردان موفق جامعه، با لحاظ موفقیت آنها در نقش مادری، پدری و همسری؛
- تکریم و تجلیل از خانواده‌های ایثارگر انقلاب اعم از شهدا، جانبازان، اسرا و تامین نیازهای مادی و معنوی آنان؛
- تکریم و بزرگداشت خانواده از طریق تخصیص ایامی از سال به خانواده و معرفی خانواده‌های نمونه؛
- هدایت زنان در پذیرفتن نقش‌های اجتماعی هماهنگ با نقش مادری و همسری به منظور ارج‌گذاری و کارآمدسازی فعالیت‌های خانوادگی؛
- ترسیم کارکردهای زیستی، تربیتی، روانی و عاطفی خانواده به عنوان مهمترین بستر رشد فرهنگی جامعه از طریق رسانه‌ها و کتب درسی؛
- بازنمایی روحیه همکاری و وفاداری متقابل زن و مرد در زندگی مشترک و بحران‌های خانوادگی و پرهیز از ترویج روحیه مردستیزی و یا زن‌ستیزی در برنامه‌ها ؛
- بازنمایی ضرورت توجه والدین نسبت به تخصیص زمان کافی جهت تربیت فرزندان و تامین نیازهای عاطفی آنان و بیان پیامدهای بی‌توجهی به این امر ؛
- آگاهی بخشی زنان در خصوص تاثیر تغذیه مناسب، ورزش و رعایت بهداشت و تامین سلامت جسمی و نشاط روحی و برنامه‌ریزی دولت جهت تامین آنها؛
- ایجاد روحیه پس‌انداز و آینده نگری در خانواده بر محور قناعت و ایجاد مراکز مناسب جهت انجام فعالیت‌های تولیدی و خود اشتغالی در کنار وظایف خانه‌داری جهت کمک به اقتصاد خانواده

هدف دوم: حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن.
راهبردها:
1- تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفات و تاثیر آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛
2- توسعه آگاهی‌های جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روش‌ها و معیارهای شرعی انتخاب همسر؛
3- توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانواده‌ها؛
4- توسعه و جهت‌دهی نظام آموزشی با توجه به نقش‌ها و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ایفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛
5- توسعه آگاهی‌های زوجین نسبت به تاثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایت‌مندی آنان از زندگی و اختصاص علایق زوجیت به همسر قانونی؛
6- افزایش آگاهی‌های زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توام با حسن خلق و معاشرت ؛
7- اصلاح الگوی مشارکت و نقشهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با نقش‌های خانوادگی آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛
8- تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضای خانواده ؛
9- اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق ؛
10- اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده ؛

سیاستهای اجرایی:
- حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت موسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛
- انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در امر آسان‌سازی ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاههای تبلیغی و فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصاً از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی؛
- تقویت مشارکت خانواده‌ها و اقدام در تامین نیازهای اقتصادی و مادی زوج‌های جوان به هنگام ازدواج ؛
- ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین؛
- توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت؛
- تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تامین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛
- فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای‌بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ‌ناهنجاری‌های اجتماعی؛
- پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده‌انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛
- ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها؛
- بازنمایی متناسب از نقش‌های متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقش‌ها و مسیولیت‌های خانوادگی و اجتماعی آنان؛
- تشویق و ترغیب خانواده‌ها به داوری خویشان و ارایه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارایه الگوهای قضاوت بی‌طرفانه در بین زوجین؛
- افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری‌های خطرناک و انجام آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت جسمانی و روانی زوجین؛
- برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرم‌زا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛
- ارزیابی و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت تحکیم بنیان خانواده؛
- شناساندن عوارض و پیامدهای منفی ناشی از طلاق به زوجین و تاکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بی‌سرپرست؛

هدف سوم: ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه
راهبردها:
1- تبیین نگاه نظام مند دین درخصوص جایگاه زن در خانواده و تاکید بر ارتقاء نقش زن در تربیت و فرهنگسازی و استحکام و پویایی خانواده و اجتماع؛
2- هماهنگی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و تولیدات کلیه نهادهای فرهنگی و گروههای مرجع به منظور ارتقای جایگاه و نقش خانواده ؛
3- توسعه تحقیقات در خصوص مسایل و مشکلات خانواده و کارکردهای آن و انعکاس یافته‌های آن به جامعه، مسیولین و برنامه‌ریزان کشور ؛
4- توسعه آگاهی‌های خانواده جهت حفظ حرمت اعضای خانواده بویژه سرپرستی، نگهداری و تامین معاش پدر و مادر ناتوان و از کار افتاده؛
5- توسعه و ترویج وجوه مثبت آداب و سنن ملی و محلی در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛
6- توسعه فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارایه الگوی مناسب مصرف به منظور تصحیح فرهنگ اقتصادی خانواده ؛

سیاستهای اجرایی:
- آموزش زنان و مردان درخصوص اهمیت نقش آنان در تربیت فرزندان متناسب با مقتضیات زمان و مراحل مختلف رشد آنان؛
- بررسی الگوهای ارایه شده از زنان و خانواده در انواع فیلم‌های سینمایی، مطبوعات، کتب و سایر رسانه‌ها و میزان تاثیر آنها در افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و ارایه راهکارهای مناسب جهت اصلاح گروههای مرجع؛
- بررسی و شناخت مسایل و مشکلات فرهنگی، حقوقی و اقتصادی اعضای خانواده ؛
- بازنمایی و ریشه‌یابی صحیح و اصولی علل گسست فرهنگی بین نسل‌ها از طریق تحقیقات جامع ملی و استفاده از یافته‌های تحقیقات به ویژه در تولیدات فرهنگی و هنری؛
- تبیین و احیای فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسی و حمایت از آنها همراه با حفظ کرامت سالمندان در برنامه‌های رسانه‌ها؛
- تامین امکانات لازم جهت بهره‌برداری بهینه از اوقات فراغت و ارتقاء فرهنگی اعضای خانواده؛
- کاهش تبلیغات تجاری و مصرفی رسانه‌ها به منظور جلوگیری از ترویج روحیه مصرف‌گرایی؛
- تشویق زنان به استفاده بهینه از دارایی و اندوخته شخصی در چرخه اقتصادی خانواده و کشور؛

هدف چهارم: همگرایی و هماهنگی در کلیه‌ سیاستها و برنامه‌ریزی ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده
راهبردها:
1- اولویت دادن به خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی جامعه و توجه به مصالح آن در سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های مرتبط و موثر در خانواده؛
2- ضرورت نگاه نظام‌مند برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تقویت نهاد خانواده و بهینه‌سازی کارکردهای آن بر اساس الگوی اسلامی ؛
3- تقویت نگاه دینی و علمی در امر برنامه‌ریزی کلان کشور با رویکرد به امور زنان و کارآمد ساختن خانواده ؛

سیاستهای اجرایی:
- استفاده از سازوکار مناسب توسط دولت با هدف برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف درخصوص اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با خانواده؛
- تعیین شاخص‌ها و ارزیابی کمی و کیفی برنامه‌های توسعه کشور و سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی و پیشرفت‌ها بر اساس نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛

هدف پنجم: آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه
راهبردها:
1- توسعه مشارکت اعضاء خانواده در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت روحیه مسیولیت‌پذیری، تعاون و همکاری اعضای خانواده؛
2- توسعه آگاهی‌های عمومی نسبت به الزامات شرایط اجتماعی و نقش‌های اعضای خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحکیم خانواده؛
3- ارتقاء آگاهی و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسیولیت‌های زنان در خانواده ؛

سیاستهای اجرایی:
- اصلاح کتب درسی، متون آموزشی و تولیدات فرهنگ عمومی در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامی و تبیین وظایف و حقوق اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
- ترسیم آثار منفی ناشی از عدم آشنایی اعضای خانواده نسبت به حقوق و وظایف خانوادگی و اجتماعی یکدیگر و تاثیر آن در ناکارایی و تزلزل خانواده؛
- انتقال فرهنگ کار، ابتکار و مسیولیت‌پذیری به فرزندان خانواده و تقبیح روحیه کاهلی و بیکاری در بین آنان؛
- توجه به آثار مثبت و منفی جهانی شدن در امر تشکیل خانواده.

هدف ششم: گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسیول و موثر در رشد خود، خانواده و جامعه
راهبردها:
1- هدایت و ترغیب زوجین، جهت تقویت ایمان مذهبی و فرهنگ اسلامی،آشنایی با تکالیف و آداب قبل از بارداری، دوران بارداری و شیوه‌های صحیح تربیت فرزندان در مقاطع مختلف سنی آنان؛
2- توسعه آگاهی والدین به منظور تامین حقوق فرزندان در زمینه تغذیه، سلامت جسمانی و روانی، تربیت و برخورداری آنان از رفتار عادلانه والدین؛
3- کمک به والدین جهت رشد و آماده‌سازی فرزندان خود در راستای پذیرش و ایفای مسیولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی خود ؛
4- توجه جدی و تقویت نقش الگویی والدین در تربیت صحیح فرزندان .

سیاستهای اجرایی:
- تبیین آثار مثبت تربیت مذهبی فرزندان در پیشبرد جامعه؛
- بازنمایی اثرات مثبت رعایت عدالت بین فرزندان و ضرورت اجتناب از هرگونه تبعیض براساس جنسیت؛
- نشان دادن نمادهایی از رفتار، سلوک و روحیات مذهبی پدر و مادر و تاثیر آن در تربیت و انتقال مفاهیم دینی به فرزندان؛
- افزایش سطح آگاهی زنان و دختران نسبت به فرایض دینی و عمل به آنها بر اساس درک عمیق، عالمانه و آگاهانه و نشان دادن آثار التزام عملی به آن با پرهیز از ارایه تصنعی اعمال عبادی؛
- تقویت ارتباط خانواده با نهادهای آموزشی و پرورشی و ایجاد هماهنگی بیشتر در بین آنها به منظور ایفای نقش بهتر در تربیت فرزندان.

هدف هفتم : ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده
راهبردها:
1- ارتقاء آگاهی اعضای خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با مشکلات و بحران‌های زندگی
2- محافظت و جلوگیری از آسیب‌پذیری خانواده، از طریق مبارزه همه جانبه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فرار و...)؛
3- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و کاهش ضایعات ناشی از بحران‌های خانوادگی و اجتماعی؛
4- حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضای خانواده و ناهنجارهای رفتاری


سیاستهای اجرایی:
- آموزش‌های لازم به دختران و پسران در زمینه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت دینی، فکری، جسمی و روانی یکدیگر به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در زندگی؛
- بررسی علل افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی در بین اعضای خانواده و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع آن؛
- آموزش اعضای خانواده در جهت حل منطقی مشکلات خود قبل از مراجعه به سازمانها و مراجع قانونی؛
- تدوین قوانین حمایتی و گسترش پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردان بیکار، زنان بیوه، سالخورده، ‌سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست و زنان خانه‌دار؛
- تامین نیازهای مادی و معنوی خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپرست به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
- مقابله با بزه‌کاران اجتماعی، باندهای فساد و فحشاء و متعرضان به نوامیس مردم و مروجین فرهنگ ابتذال با هدف تامین امنیت و حفظ کیان خانواده‌ها؛
با تصویب طرح: اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن در جلسه 564 مورخ 7/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای اجرایی ذیربط موظف خواهند بود در حدود وظایف خود نسبت به تهیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم مبتنی بر طرح مذکور اقدام نموده و گزارش فعالیتهای انجام شده را سالیانه به هییت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه نمایند.


برچسب‌ها: خوانواده
نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط رضا بازوند

نکات مشاوره ای زیر خلاصه ای از سوال و جوابهای موجود در سایت است که استخراج گردیده و در چندین موضوع دسته بندی و برای مطالعه دوستان آماده شده است.

نیاز جنسی
1.خویشتن داری به جای ازدواج : درست نیست چون اولا: طبق قول قران در سوره نور ایه 32 و 33 اول ازدواج، بعد خویشتن داری، آن هم به صورت موقت تا زمان قدرت بر ازدواج 
شاید بگویید: وقتی تا سالها امکان ازدواج نیست در نتیجه عملا طبق قران خویشتن داری بر ازدواج مقدم است جواب: این حرف در مورد ازدواج ایرانی که با سختی فراوان همراه است درست است اما ازدواج دینی اصلا نیاز به پول و امکانات ندارد تا جوان بخاطر ان مجبور باشد سالها خویشتن داری کند
ثانیا: ممکن است بخاطر خویشتن داری اذیت شوی و قدرت مقاومتت کم شود و   حرف دیگران هم اثر گذارد و بگویی: کی گفته که دوست دختر داشتن بد است.
این را هم بدان اگر اولین ارتکاب گناه سخت است بعد برایت عادی می شود و وقتی هم لذتش را چشیدی بیشتر به وادی گناه کشیده می شوی
ثالثا: ممکن است کثرت خلافهای جنسی به ازدواجت لطمه بزند


2.خود ارضایی رفع نیاز است، چرا گناه است : جواب: نیاز شهوانی مثل نیاز به اب و غذا است اما مگر انسان هر اب و غذایی را می خورد که نیاز شهوانی را به هر صورت رفع کند؟ پس برای ارضای جنسی از راه صحیح -که ازدواج است- باید اقدام کرد
سوال: وقتی ازدواج ممکن نیست چرا خود ارضایی درست نباشد
جواب : خود ارضایی علاوه بر گناه بودن آن، مشکل چندانی را حل نمی کند چون اولا: مثل ازدواج ارامش جنسی نمی اورد و ثانیا: ممکن است استانه انزال را پایین بیاورد و فرد دچار انزال زودرس شود که پیامدهای زیر را به همراه دارد:
اول: همسرش ناراضی می شود چون نمی تواند همسر را به ارگاسم برساند
دوم: از لذت آمیزش جنسی کامل محروم می شود
سوم: به دلیل عدم لذت، میل او به امیزش با همسر کم می شود
چهارم اینکه: به ارامش جنسی نمی رسد و تحریک پذیری جنسی دارد و ممکن است سراغ چشم چرانی و رابطه های ناقص با غیر همسر، دیدن فیلم و عکس سکسی، برود
سوال:پس آنها که شرایط ازدواج را ندارند چه کنند؟
جواب : از نظر دینی ازدواج شرایط خاصی ندارد که افراد نیازمند بخاطر فراهم نبودن آن مجبور به خود ارضایی شوند البته از نظر اجتماعی شرایط متعددی لازم است که آن هم ربطی به دین ندارد 
سوال: دین مقصر نیست اما بالاخره برای کسانی که بخاطر شرایط فعلی نمی توانند ازدواج کنند راهی ارائه کند
جواب: از نظر دینی وجوب ازدواج ساقط است اما باید به هر صورت که می توانند خویشتن داری کنند
سوال:چه طور در شرایط فعلی خویشتن داری ممکن است؟
جواب: خود را از معرض اسباب تحریک جنسی دور کند تا بتواند خود را نگه دارد
سوال: در این صورت باید خیلی کارها را نکند یا خیلی جاها نرود و رنج فراوان بکشد و دین مسئول این رنج و زحمت او است
جواب: مسئول درد و رنج جوان افکار جامعه است که بر خلاف دین ازدواج را سخت کرده و بعد از خویشتن داری قرار داده است    
سوال: چرا دین در شرایطی که جوانها این قدر رنج می کشند کوتاه نمی اید
جواب: اگر قرار باشد بخاطر رنج جوانان اجازه کار خلاف را به آنها داده شود مثل این است که به مال باخته اجازه دزدی داده شود تا سختی کمتری بکشد 
پس به جای فکر عقب نشینی دین در زمینه خود ارضایی بهتر است به فکر اصلاح باورهای نادرست جامعه بود

3.دکتر گفت: کم خود ارضایی کردن ضرر ندارد: چون وسیله دفع شهوت مردان است جواب: اولا: با توجه به حرام بودن حتی یک بار خودارضایی، به صورت قطعی نمی شود گفت که خودارضایی کم ضرر ندارد چون شاید ضررهایی دارد که هنوز پزشکی کشفش نکرده است
ثانیا: برفرض که خودارضایی کم، ضرر نداشته باشد ولی باز نمی توان آن را تجویز نمود چون ممکن است به خودارضایی زیاد کشیده شده و به پیامدهای منفی آن گرفتار گردد، بخاطر اینکه بعد از چشیدن لذت آن ممکن است تصمیمش عوض شود و ادامه دهد و یا اینکه علی رغم عدم تصمیم به زیاده روی، از دستش در برود خصوصا با توجه به اینکه اولین گناه سخت است و وقتی کسی اولین گناه را انجام داد گناهان بعدی برایش اسان می شود
سوال: چرا باید بخاطر احتمال زیاده روی بعض افراد، خود ارضایی به طور کلی ممنوع باشد
جواب:در همه قوانین حتی قوانین بشری احتمال خطر سبب وضع قانون کلی می شود مثل قانون راهنمایی و رانندگی که رد شدن از چراغ قرمز و سبقت از روی خط ممتد را ممنوع می داند هرچند خطری هم نباشد

4.لزوم رابطه جنسی قبل از ازدواج: بعضی از مردان دختری را که قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باشد امل و خرافه نگر می دانند 
جواب: بعید است این حرف را از روی اعتقاد بزنند وگرنه باید لازم بدانند خواهر و همسر اینده شان سکس قبل از ازدواج داشته باشد لذا این حرف بیشتر به دروغ شبیه است و غرض از آن احتمالا شکستن مقاومت دخترها است تا برای فرار از انگ خرافه نگری تن به رابطه بدهند

5.راه مقابله با تحریک جنسی : دو راه بیشتر نیست اگر کسی بخواهد تحریک نشود یا باید ازدواج کند و یا اینکه هیچ نگاه یا ارتباطی با زنها نداشته باشد البته راه سومی هست که حرام است یعنی خود را از راه حرام ارضا کند که در این صورت از نگاه به زنها تحریک نمی شود
پس تحریک شدن فرد نشانه پاکی او است یعنی اهل نگاه و رابطه حرام نبوده که تحریک کننده نباشد

6.کم شدن قدرت مقاومت: کسی که می خواهد به جای ازدواج خویشتن داری کند ممکن است تدریجا قدرت مقاومتش کم شود و حرفهای دیگران در او اثر گذارد که می گویند دوست دختر داشتن بد نیست و به سمت ارتباط رود نکته مهم اینکه انجام حرام در ابتدا سخت است اما تدریجا اسان می شود و از رابطه گفتاری به بدنی و جنسی کشیده می شود

7.امید افزاینده قدرت خویشتن داری: کسی که در مسیر ازدواج بیفتد مشغولیت فکری و امیدی که برای رسیدن به معشوق پیدا می کند قدرتش را بر خویشتن داری اضافه می نماید

8.راههای پیشگیری از خود ارضایی : موارد زیر به پیشگیری از خود ارضایی کمک می کند
- ازدواج: دلبستگی به همسر تمایل به حرام را کم یا نابود می کند 
- تقویت معنویت و ایمان به خدا و ترس از عذاب الهی با شرکت در مجالس مذهبی و حضور در اماکن زیارتی
- توجه به اثار منفی خود ارضایی مثل ناتوانی جنسی 
- پرهیز از خوابیدن با شکم پر 
- اجتناب از پوشیدن لباس های تنگ 
- خودداری از نگاه كردن به مناظر، فیلم ها و تصاویر تحریك كننده 
- اجتناب از شنیدن و خواندن مباحث و مطالب جنسی و حتی شوخی های جنسی و تحریك كننده و فكر كردن در این امور 
- حتی المقدور پرهیز از خوردن مواد غذایی محرك مانند : خرما، پیاز، فلفل ، تخم مرغ ، گوشت قرمز، غذاهای پرچرب و استفاده از کافور در غذا و همچنین گشنیز و عدس برای کاهش میل جنسی
- تخلیه مثانه قبل از خواب
- پرهیز از نوشیدن افراط گونه آب و مایعات به خصوص شب ها و قبل از خوابیدن
- خودداری از نگاه به بدن عریان خود را در آینه 
- عدم دست ورزی اندام جنسی خود خصوصا در رختخواب
- پرهیز از به رو خوابیدن
- منظم و زیاد ورزش کردن به منظور تخلیه انرژی زاید بدن
- اجتناب از بیكاری و پرکردن اوقات فراغت با مطالعه کتب علمی و... ، ورزش ، و تفریح غیر محرک جنسی و ... ، صحبت با دوستان در زمینه های غیر محرک جنسی
- اجتناب از بودن در مكان خلوت و تنها و دور از نظر دیگران خصوصا در صورت مورد هجوم افكار جنسی واقع شدن
- روزه مستحبی یا قضا گرفتن در هفته یك یا دو روز یا کم غذا خوردن به وسیله کاهش میزان غذا و افزایش فاصله هر وعده غذا وکاهش تعداد دفعات غذا
- رفتار متكبرانه با نامحرم و خود داری از سخنان ملایمت آمیز با آنها
- قرار نگرفتن با نامحرم و جنس مخالف در مكان خلوت و دور از نگاه دیگران حتی برای آموزش و ...
- نرفتن به رختخواب بدون احساس خستگی
- خودداری از استحمام در زمان هجوم افکار جنسی
 
9.پیامدهای خویشتن داری: خویشتن داری بر دو نوع است ناقص و کامل، خویشتن داری ناقص این است که فرد فقط از مثل روابط بدنی با نامحرم دوری کند که در نتیجه ممکن است بخاطر خود ارضایی ناتوانی جنسی پیدا کند یا بخاطر فیلم و عکس دیدن تنوع طلب شود
خویشتن داری کامل هم این است که : از هرگونه تحریک شهوت پرهیز کند که پیامدهای زیر را دارد: محرومیت از لذت رابطه با همسر ، افسردگی و ناشادی، در ازار و اذیت دائمی قرار داشتن بخاطر مبارزه برای دوری از گناه، زودتر شکسته شدن دخترها نسبت به زنان هم سن خود، احتمال دچار شدن به خمودی جنسی بخاطر سالها خویشتن داری کامل در دخترها،


برچسب‌ها: نیاز جنسی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط رضا بازوند
 

رشد جمعیت

در عصر کنونی که عصر الکترونیک و تحولات صنعتی نام دارد، به اقتضای پیشرفت تکنولوژیکی میل به ارتقاء «کیفیت» زندگی مستمر مورد تأکید قرار می گیرد اما باید دانست که بدون اتکا به کار و بازدهی حداکثر نمی توان متوقع سهمی بیش از شایستگی و بضاعت واقعی بود و پرسش اساسی که وجود دارد، این است که چگونه می توان به رشد جمعیت با عنایت به عوامل توسعه، آهنگی موزون و منطقی بخشید. بدیهی است که در این مورد بیش از هر چیز بایستی به شرایط فرهنگی و اقتصادی هر جامعه توجه نمود و شتاب رشد جمعیت در منطقه از جهان یکسان نیست. بنابراین هر کشوری باید با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خویش دارای یک سیاست جمعیتی باشد که با ایجاد هماهنگی کامل بین عوامل توسعه و تغییرات جمعیت تأمین عدالت اجتماعی را در جامعه میسر سازد. مشکلات رشد سریع جمعیت که عمدتاً مشکل کشور های در حال توسعه بوده و بخصوص در کشور ما به صورت حاد وجود دارد، اولین مانع تحقق پیشرفت می باشد و این پدیده نه تنها برای کشور ما، بلکه تمام کشور های در حال توسعه را گرفتار کرده است.

به طور مستقیم این کشور ها اگر بتوانند تنها غذای این جمعیت عظیم را تأمین کنند بزرگترین هنر را انجام داده اند و سایر نیاز های آن ها از قبیل آموزش، بهداشت، مسکن، کار و امثال آن ها خود به خود در مراحل کم اهمیت تر قرار می گیرند. کشوری که دارای امکانات و استعداد های بالقوه است و جمعیت ان از حد طبیعی فزونی یابد با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو خواهد شد و در نتیجه استقلال واقعی آن کشور با خطر مواجه می گردد. بنابراین مسئله جمعیت در ارتباط با تمامی جوانب توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی است باید به طور مستمر پیگیری شود.

افزایش بی رویه جمعیت در کشور های جهان سوم

این افزایش در کشور های جهان سوم معلول عواملی بوده است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی قدرت های سلطه گر جهان به این کشور ها تحمیل شده است این عوامل که مهمترین آن ها کاهش درآمد ملی این کشور به خاطر سلطه سیاست های سلطه گرانه، قدرت های اقتصادی جهان و در نتیجه پایین آمدن سطح زندگی در آن ها است با عوامل دیگری از قبیل کاهش مرگ و میر کودکان، مهاجرت و امثال آن ها در هم می آمیزد و روند رشد جمعیت را در این کشور ها افزایش می دهد. بدیهی است افزایش بی کاری و بی سوادی مخصوصاً در میان زنان این کشور ها که با پایین آمدن سطح زندگی ارتباط تنگاتنگ دارد در تشدید رشد جمعیت در این کشور ها بسیار مؤثر بوده است.

عوامل متعدد در رشد بی رویه جمعیت

1. کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال

2. مهاجرت های درون کشوری.

3. بی سوادی و بی کاری مادران.

شتاب رشد جمعیت

رشد جمعیت در کشور ما از یک شتاب فزاینده برخوردار بوده است. این شتاب را می توان به خوبی در آمار ها مشاهده کرد. طبق آمار های اعلام شده جمعیت کشورمان در 35 سال اخیر 3 برابر شده است و با روند کنونی رشد جمعیت در 25 سال آینده میزان آن به 120 میلیون نفر خواهد رسید. سلامت و بهداشت فرد و جامعه تحت تأثیر خصوصیات جمعیتی است که فرد جزئی از آن بوده و یا جامعه ی ساخته شده از آن است. اگر چه افزایش سطح بهداشت و خدمات درمانی در کشور های در حال پیشرفت میزان مرگ و میر را به طور واضح کاهش داده است و لیکن کیفیت بهداشت شخصی و اجتماعی در این کشور ها به علت کثرت جمعیت در سطح بسیار پایین است افزایش جمعیت در این کشور ها موجب شده است که با وجود پایین بودن سطح بهداشت، حفظ آن در همان سطح پایین مشکل باشد. چرا که هزینه تهیه ی خدمات مورد نیاز اغلب از عهده این کشور ها خارج است. افزایش جمعیت، اختلاف عرضه و تقاضای خدمات بهداشتی را بیشتر کرده، نهایتاً کیفیت و حتی در مواردی کمیت خدمات را پایین می آورد، بنابراین جمعیت از جمله فاکتور هایی است که کم و کیف خدمات بهداشتی درمانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

جمعیت فعال مولد:

اگر میزان جمعیت را به تنهایی و بدون شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چون میزان بی سوادی سطح بهداشت و سلامتی، مسکن و اشتغال و تولید در نظر بگیریم این جمعیت زیاد می تواند باعث ضعف و عقب ماندگی یک ملت باشد ولی اگر جمعیت مولد باسواد و با اقتصاد و صاحب علم و تکنیک باشد می تواند موجب اقتدار ملی شود.

جمعیت، اشتغال و سواد:

بررسی های به عمل آمده نشان داده است که میزان سطح تحصیلات زنان و میزان اشتغال آنان در کاهش یا تشدید رشد جمعیت تأثیر بسزایی داشته است. در مورد ارتباط زنان در رشد جمعیت نیز گفته می شود که افزایش اشتغال زنان باعث کاهش رشد جمعیت می شود یعنی مادرانی که شاغل بوده اند تعداد بچه کمتری را داشته اند ولی مادرانی که بی کار بوده اند یا کار کمتری داشته اند یا شغل هایی داشتند که در خانه کار می کردند این افراد معمولا دارای تعداد بچه های بیشتری هستند. تحصیلات زنان از عواملی است که در محدود کردن زاد و ولد نقش مهمی می تواند داشته باشد. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بیکاری و بی سوادی زنان در تشدید رشد جمعیت کشورمان نقش مهمی را ایفا کرده است.

جمعیت و مسکن

در مورد ارتباط جمعیت و مسکن شاید نیازی به گفتن عوارض منفی افزایش جمعیت بر تأمین مسکن نباشد، زیرا آن چه که امروز به عینه در مورد کمبود مسکن مشاهده می شود، خود گویا ترین دلیل این ادعا است. طبق تحقیقات صورت گرفته، معلوم شده که برای هرنفر که به جمعیت اضافه می شود، 800 متر مربع زمین برای تأمین تسهیلات زندگی او لازم است و همچنین برای دسترسی هر خانوار به یک واحد مسکونی در 20 سال آینده باید بیش از نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شود. تراکم جمعیت در مسکن یکی از مهمترین عوامل انتقال و انتشار بیماری های واگیر است. آمار های جمع آوری شده در شهر های بزرگ نشان داده که موارد امراض سل ـ ذات الریه و بیماری های کودکان با ازدیاد جمعیت و شلوغی در منازل افزوده می شود.

اهم اثرات عمومی افزایش جمعیت که از نظر مسائل بهداشتی حائز اهمیت می باشد عبارتند از:

1. تغذیه.

2. کنترل بیماری های واگیر.

3. آموزش.

4. خدمات و هزینه های درمانی.

5. بهداشت مادر و کودک.

تغذیه

اگر موضوع احتیاج غذایی را در سطح خانواده ها و نسبت به افراد نیز مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که برای یک خانواده 4 نفری که شامل پدر و مادر و دو کودک خردسال است نیاز روزانه پروتئین آن ها، 120 گرم خواهد بود که اگر بخواهیم آن را با گوشت تأمین کنیم به 600 گرم گوشت گاو یا گوسفند (بدون استخوان و چربی) احتیاج خواهیم داشت که تهیه این مقدار گوشت مسلما از نظر اقتصادی دشوار خواهد بود. و این کمبود مواد پروتئینی می تواند عامل مهمی برای مساعد کردن بدن در ابتلا به بیماری های مختلف باشد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده معلوم گردید که سوء تغذیه در ایران کماکان یکی از علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می باشد.

نتیجه آن که برای تأمین کالری مورد نیاز مردم باید ضمن افزودن به زمین های زیر کشت و بالا بردن میزان محصولات کشاورزی و مواد غذایی از سرعت رشد جمعیت نیز باید کاسته شود.

کنترل بیماری های واگیر

مهمترین علل مرگ و میر دوران کودکی و طفولیت، بیماری های عفونی و دوران پیری و سالمندی بیماری های مزمن است. بهبود شرایط زندگی، بهسازی و واکسیناسیون، شیوع بسیاری از بیماری های واگیر را مانع شده موجب رسیدن اطفال به سنین پیری می شود. رشد سریع جمعیت با مداخله در فعالیت های بهسازی محیط و واکسیناسیون موجب گسترش بیماری های عفونی و افزایش میزان مرگ و میر اطفال می شود.

آموزش

امروزه یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه آموزش و پرورش است. برای آن که بتوانیم نسبت کسانی را که از این خدمت برخوردار می شوند، بهبود بخشیم باید نیازهای افرادی را که به تعداد جمعیت موجود افزوده می شوند تأمین کنیم.

با افزایش جمعیت، تعداد دانش آموزان، نیز افزایش یافته است، چنین رشدی، آموزش و پرورش را نیز با مشکلاتی روبرو خواهد ساخت که به بعضی از آن ها اشاره می گردد:

1. کمبود فضای آموزشی ـ طبق تحقیقات به عمل آمده، مشخص شده است که با رشد فعلی جمعیت هر روزه نیاز به ساختن 166 کلاس دبستانی وجود دارد.

2. کمبود معلم ـ برای تعلیم و تدریس متوسطه در سالهای آینده سالانه به 10 هزار لیسانسیه نیاز داریم در صورتی که در سال های گذشته این رقم 6 هزار نفر در سال بوده است.

3. محروم ماندن کودکان از تحصیل ـ یکی دیگر از آمار هایی که در ارتباط با تأثیر منفی رشد جمعیت بر آموزش اعلام شده است این است که در سال 1370، یک میلیون و هشت صد هزار نفر از کودکان کشورمان به مدرسه راه نیافته اند.

4. افزایش تعداد دیپلمه ها و شرکت کننده ها در کنکور.

خانواده کوچک تر آموزش و پرورش بهتر

مطالعات بسیاری که در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته صورت گرفته است حاکی است که فرزندانی که به خانواده های کم جمعیت و کوچک تعلق دارند، مدت طولانی تری را به مدرسه می روند و عملکردشان از لحاظ تحصیلی بهتر از کودکانی است که خانواده هایشان از لحاظ تعداد اعضاء بزرگتر است.

یکی از دلایل این امر آن است که تعداد فرزندان بیشتر، بودجه تحصیلی خانواده را تحت فشار قرار می دهد. ممکن است مدرسه مجانی باشد، اما هزینه خرید کتاب، کاغذ، لباس، رفت و آمد و هم چنین زیان ناشی از عدم امکان اشتغال به کار کودک، به بودجه خانواده تحمیل می گردد.

وقت والدین و توانایی آن ها برای رسیدگی به امر تحصیل فرزندانشان نیز محدود است. وقتی را که والدین برای رسیدگی به تحصیل هر یک از فرزندان خود صرف می کنند هوش و ذکاوت کودک را بیشتر می کند و به بهتر شدن وضعیت تحصیلی کودک در مدرسه منجر می شود. در خانواده های کوچک پدر و مادر وقت بیشتری را می توانند برای هر یک از فرزندان خود صرف کنند. در یکی از مطالعاتی که انجام شده به این نتیجه رسیده اند که فرزندانی که به خانواده های کوچک تعلق دارند، در امتحانات شفاهی نمرات بهتری را می گیرند.

خدمات و هزینه های درمانی

در مورد جمعیت و نیازهای بهداشتی همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، کمبود پزشک و امکانات بهداشتی ـ درمانی از اولین عوارض پدیده رشد بی رویه جمعیت می باشد. هر چه تعداد افراد زیاد تر گردد، تقاضا برای پزشکان و پیرا پزشکان و خدمات بهداشتی ـ درمانی افزایش می یابد و چنان چه این افزایش همگام با یکدیگر نباشد دسترسی به آن ها مشکل و در نتیجه سلامتی انسان به خطر می افتد بر اساس بررسی های انجام شده، در کشور های در حال توسعه برای هر 10000 نفر 10 تا 14 تخت بیمارستانی وجود دارد. در حالی که در کشور های پیشرفته در برابر همین تعداد افراد، 59 تخت یافت می شود. از نظر نیروی انسانی ماهر در زمینه بهداشت و درمان در کشور با کمبود مواجه هستیم. به طوری که نسبت جمعیت به پزشک 2750 ، به پرستار 1910 و به تخت 650 می باشد که در مقایسه با سایر کشور ها یکی از بالاترین نسبت ها را داراست. کمبود پزشک و ناکافی بودن مراکز درمانی نه تنها ارائه خدمات درمانی را برای همه جمعیت غیر ممکن می سازد بلکه به دلیل کثرت مراجعین و زیادی کار، کیفیت درمان نیز پایین آمده که هر دو نهایتاً موجب پایین آمدن سطح بهداشت و سلامت جامعه می شوند. از طرف دیگر افزایش جمعیت مانع از افزایش هزینه سرانه خدمات درمانی می گردد.

بهداشت مادر و کودک

پایین بودن سطح بهداشت و درمان ناشی از کمبود خدمات بهداشتی ـ درمانی به دلیل رشد سریع جمعیت بیش از هر چیز سلامت مادر و کودک را تحت تأثیر قرار می دهد چرا که این دو گروه بیش از دیگر گروه های جامعه در معرض بیماری های مختلف و مرگ و میر ناشی از آن ها قرار دارند.

با توجه به تعدیل جمعیت و اهمیت تنظیم خانواده که می تواند زیر بنای خانواده ها را مستحکم تر، عاطفه و محبت را افزونتر، عمر پدران را بیشتر و نسبت بروز و شیوع بیماری های مختلف و حوادث را در آنان کمتر و رفاه نسبی را بیشتر نماید و بنابر آمار های منتشر شده در هر سال نشانگر مرگ و میر 500 هزار مادر باردار در جهان در اثر حاملگی می باشد که 494 هزار نفر آنان به کشور های جهان سوم تعلق دارند.

به دنبال هر زایمانی، فاصله زمانی معین جهت تجدید نیروی بدنی مادر لازم است که اگر رعایت نشود وضعیتی پیش خواهد آمد که موجب ضعف سلامت مادر شده و به افزایش خطرات حاملگی های بعدی کمک خواهد نمود. همچنین موقعی که بین تولد کودکان فاصله کافی نباشد کودک چه از نظر مواظبت و مراقبت مادر و چه از نظر مواد غذایی با کمبود مواجه بوده و استعداد ابتلاء به بیماری های وی افزایش خواهد یافت.


ابنا/گردآوری :گروه خانواده خوشبخت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/blest_family.html


برچسب‌ها: جعميت و تنظيم خانواده
نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط رضا بازوند
بهداشت باروری و تنظیم خانواده
نقش بهداشت در تأمین سلامتی بر کسی پوشیده نیست. بهداشت یعنی تأمین، حفظ و بالا بردن سطح سلامتی و سلامتی یعنی وجود آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی، بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، بهداشت باروری عبارتست از سلامت کامل جسمی روانی و اجتماعی اجزاء سیستم باروری در سرتاسر طول زندگی.
بر این اساس همه مردم باید قادر باشند که زندگی جنسی سالم و رضایت بخش داشته و بتوانند آزادانه و مسئولانه در مورد زمان و چگونگی فرزند آوری خود تصمیم گیری نمائید. در این راستا باید از حق دسترسی به اطلاعات، امکانات، کسب بالاترین استانداردهای بهداشت باروری و جنسی بدور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت برخوردار باشند. بعبارت دیگر بهداشت باروری حقوق مردان و زنان را در مورد آگاه بودن از دسترسی به روشهای تنظیم خانواده، انتخابی سالم، مؤثر، مناسب و قابل قبول و در نهایت حق برخورداری از خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب که زنان را قادر به داشتن حاملگی و زایمان ایمن می سازد تأمین می نماید.
برنامه های متعدد بهداشت باروری در کشور در حال اجرا بوده که از برنامه های سلامت مادران و تنظیم خانواده بعنوان دو برنامه عمده بهداشت باروری میتوان نام برد.

اهمیّت دسترسی و بهره مندی از خدمات تنظیم خانواده به شکلی کارآمد:

بهره مندی از خدمات تنظیم خانواده موجب کاستن از میزان بارداریهایی پر خطر می شود. حامله شدن زنان در سنین کمتر از ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال و یا با فاصله کمتر از ۳ سال و نیز حاملگی پنجم به بعد همواره با خطرات بیشتری آمیخته است. علاوه بر این وجود برخی بیماریهای زمینه ای مانند مشکلات دستگاه قلبی عروقی، بیماری دیابت و … در مادران می تواند سلامت آنها و جنین و یا فرزندی را که به دنیا خواهند آورد به مخاطره اندازد. به علاوه تنظیم خانواده به زوج نین این امکان را می دهد که در صورت احتمال وقوع اختلالات ژنتیکی و ارثی (نظیر تالاسمی، هموفیلی و …) از بارداری پیشگیری نمایند.
۲۰% موارد مرگ مادران گزارش شده طی سال ۱۳۷۹ در کشور، مادران بالای ۳۵ سال سن بوده اند در همین سال، ۲۴% ماردان فوت شده، بارداری بیش از ۴ بار داشته اند. این نکته در موردد نتایج بررسی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ نی صادق است که توجّه بیش از پیش به برنامه تنظیم خانواده در افراد پر خطر را نشان می دهد.

برنامه کشوری تنظیم خانواده:

اگر چه در ابتدا برنامه تنظیم خانواده در کشور ما با برنامه تحدید موالید و کنترل جمعیّت همراه گردید و این مسئله دست کم برای عموم و حتی بعضی مسئولین این تصویر نادرست را پدید آورد که هدف اصلی برنامه تنظیم خانواده کنترل جمعیّت است.
به بیان جامع تر رسالت برنامه تنظیم خانواده عبارتست از:
کاهش حاملگی های برنامه ریزی نشده و پر خطر از دیدگاه تنظیم خانواده و هماهنگی های لازم بین بخشی جهت موزون سازی رشد جمعیّت در راستای تعهدات ملی و بین المللی، گروه هدف برنامه تمام زنان و مردان بالای ۱۰ سال ساکن در کشور اعم از ایرانی و غیر ایرانی، مجرد، متأهل و در حال ازدواج می باشد.
برنامه کشوری تنظیم خانواده دارای سه بخش اصلی زیر می باشد:
1. خدمات پیش از ازدواج: این جزء در بردارنده همه آموزشهائی است که در دوران پیش از ازدواج در اختیار گروههای مختلف جــامعه مانند سربازان، دانشــجویان و گــروههای مختلف سنی در دوره های متفاوت تحصیلی قرار گیرد. که انتظار می رود این گروهها اطلاعات لازم بهداشت باروری را به منظور برنامه ریزی جهت شروع زندگی مؤفق و با کمترین عوارض ناشی از مشکلات بهداشتی کسب نمایند.
2. خدمات حین ازدواج: خدمت حین ازدواج شامل آموزشهائی است که در فاصله زمانی پیش از ازدواج به همه زوجین در حال ازدواج ارائه می شود، شرکت در این کلاسها برای همه افراد در آستانه ازدواج اجباری است و عناوین اصلی آن عبارتند از تنظیم خانواده، بارداری و زایمان ایمن، شیردهی، تالاسمی، بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، HIV ایدز و سرطانهای رایج دستگاه تناسلی زنان.
3. خدمات پس از ازدواج: این جزء دارای دو بخش عمده ارائه خدمت مشاوره تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری می باشد.
مشاوره تنظیم خانواده با افزایش آگاهی متقاضیان خدمت از انتخاب های موجود برای پیشگیری از بارداری به تناسب روشها و نیازهای پیشگیری از بارداری فرد و سابقه پزشکی وی و حقوق بهداشت باروری، تصمیم گیری آنان را تسهیل می کند. بهمین دلیل خدمت مشاوره تنظیم خانواده که یکی از ارکان برنامه بهداشت باروری محسوب می شود پیش از ارائه روشهای پیشگیری از بارداری توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

چالشهای موجود در برنامه تنظیم خانواده و بهداشت باروری کشور:

1. استفاده محدود از روشهای مدرن تنظیم خانواده، (بسیاری از مردان و زنان هنوز از روشهای پیشگیری استفاده نمی کنند. متأسفانه ۱/۲۱ % از زوج ین در کشور و ۲۰% در استان از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی کنند. (۱۳۸۴ – IMES)
2. باورهای نادرست در مورد روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری رایج اند.
3. ضعف در آگاهی و مهارت در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، ۴/۱۸ % از زنانی که پیشگیری می کنند بدلیل استفاده غلط از روشها باردار می شوند.
4. منابع مالی محدود و عدم اوّلویت بودجه ای به تنظیم خانواده در بهداشت باروری.
5. جوانی جمعیّت و ورود این بخش از جمعیّت به سنین بارداری. ضروری است برنامه ریزی متناسب با نیازهای جوانان گسترش یافته و اطلاعات لازم بر اساس سن و نیاز آنها در اختیار آنان قرار گیرد.
6. بالا بودن درصد نیاز برآورده نشده در زنان ۴۹ – ۱۵ سالـــه همسردار که (این شاخص به درصــدی از زنان ۹-۱۵ سال همسرداری گفته می شود که یا اصلاً نمی خواهند بچّه دار شوند و یا اینکه می خواهند بچّه بعدی را با فاصله داشته باشند ولی از هیچ روش تنظیم خانواده اعم از مطمئن و غیر مطمئن استفاده نمی کنند.)، که این گروه از زنان ۵/۷ % در کل کشور و ۶/۵ % دراستان گیلان از کل زنان همسردار را شامل می شود لذا ضروری است این مسئله مورد ریشه یابی و تحلیل قرار گرفته و برای کاهش آن برنامه ریزی و مداخلات لازم انجام شود.
7. تمرکز برنامه ریزی های تنظیم خانواده در کشور علی رغم وجود تفاوت ها ونا برابریهای منطقه ای در سطح استانهای کشور.
8. نیاز به بهبودکیفیّت خدمات بهداشت باروری
9. مشارکت محدود سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی در بهداشت باروری
10. عدم توجّه کافی به امنیت منابع و تجهیزات لازم در بهداشت باروری (پیش بینی میزان نیاز، خرید، انبارداری، ترابری، توزیع و کنترل اقلام)
11. نیاز به بهبود مهارتهای ارائه کنندگان خدمات بهداشت باروری

راهکارهای مورد نظر جهت رفع چالش ها در برنامه های بهداشت باروری و تنظیم خانواده:

گسترش آگاهی های عموم جامعه و بخصوص مسئولین در خصوص اهداف واقعی برنامه و اصلاح باورهای غلط در خصوص اهداف و روشهای برنامه تنظیم خانواده افزایش دسترسی گیرندگان خدمات به خدمات تنظیم خانواده، گسترش دامنه روشهای موجود پیشگیری از بارداری، تولید انواع مختلف داروها و لوازم پیشگیری در داخل کشور، تدوین راهکار استاندارد برای تضمین امنیت کالاهای بهداشت باروری، بهبود کیفیّت خدمات بهداشت باروری، تداوم ارائه خدمات رایگان، ارائه خدمات مشاوره ای تنظیم خانواده بعنوان یکی از ارکان بهداشت باروری واستفاده از رابطین بهداشتی زن در مناطق شهری جهت ارائه اطلاعات بهداشت باروری و پیگیری این خدمات برای خانوار های تحت پوشش، راهکارهائی هستند که برای رفع چالشهای موجود برنامه تنظیم خانواده پیش بینی و اجرا می گردد.
روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موقّتی و دائمی تقسیم می شوند:
الف) روش های موقّتی: که خود شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند:

انواع روش های هورمونی :

1. قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری ال دی (LD) و اچ دی (HD) و تری فازیک (TPH)
2. قرص های پروژسترونی پیشگیری از بارداری لاین استرونول (Linestronol) ( مخصوص دوران شیردهی )
3. آ مپول های پروژسترونی سه ماهه دپو مدروکسی پروژسترون استات (DMPA) یا همان Depot Medroxyprogesterone Acetate
4. آمپول های ترکیبی یک ماهه سیکلوفم Cyclofem

انواع روش های مکانیکی:

1. روش پیشگیری از بارداری مردانه کاندوم Condom
2. وسیلله داخل رحمی آی یو دی (IUD )
ب) روش های دائمی (جراحی):
1. بستن لوله های رحمی در زنان (توبکتومی) Tubectomy
2. بستن لوله های اسپرم بر در مردان (وازکتومی) Vasectomy
در این قسمت انواع قرص های پیشگیری از بارداری، کاندوم و روش اورژانس پیشگیری از بارداری (EC) را معرفی می کنیم:

قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

یکی از روش های جلوگیری از باردار ی مصرف قرص های ترکیبی (حاوی استروژن و پروژسترون) است که به دو شکل یک مرحله ای (LD) و (HD) و سه مرحله ای (تری فازیک) موجود می باشد.
۱) قرص های ال دی (LD) و اچ دی (HD):

نحوه مصرف:

هر بسته قرص اچ دی (HD) و ال دی (LD)، حاوی ۲۱ عدد قرص می باشد، مصرف بسته اوّل باید در ۵ روز اوّل قاعدگی آغاز شده (برای ا طمینان بیشتر بهتر است از روز اوّل شروع شود) و هر روز یک قرص در ساعت معینی خورده شود تا ۲۱ قرص تمام گردد سپس ۷ روز کامل قرص خورده نشده و از روز هشتم بسته بعدی شروع شود. مهم نیست که در این ۷ روز چه زمانی قاعدگی اتفاق میافتد یا اینکه هنوز ادامه دارد یا خیر. مهم این است که بین دو بسته ۷ روز فاصله باشد و قرصی خورده نشود.

مکانیسم عمل:

این قرص ها از طریق جلوگیری از تخمک گذاری، تأثیر بر مخاط داخلی رحم و جلوگیری از لانه گزینی سلول تخم، ایجاد اشکال در ورود اسپرم به داخل رحم و بالاخره جلوگیری از لقاح از طریق تاثیر بر حرکات لوله های رحم از بارداری جلوگیری می کند.

اثر بخشی:

اثر بخشی قرص های ترکیبی در صورت مصرف صحیح، ۹/۹۹درصد (نود و نه) است.

مزیّت ها:

• اثر بخشی بالا
• برگشت سریع باروری پس از قطع روش
• منظم شدن خونریزی قاعدگی، کاهش درد و خونریزی قاعدگی و کاهش کم خونی بدنبال قاعدگی ها
• کاهش بروز کیست های تخمدانی، بیماریهای خوش خیم پستان، عفونتهای لگنی، سرطان های رحم و تخمدان
• کاهش بروز حاملگی های خارج از رحم

عوارض شایع و کم اهمیّت و چگونگی برخورد با آن ها :

عارضه های شایع معمولاَ در ماه های اوّل مصرف بروز نموده و در عرض ۳- ۲ ماه کاهش یافته و یا ازبین می رود. این عوارض عبارتند از:
1. افزایش وزن: دلایل افزایش وزن، تجمع مایعات در بدن بدلیل اثر پروژسترون، افزایش اشتها و بدنبال آن افزایش مصرف مواد غذایی است. افزایش وزن با ورزش منظم و رژیم غذایی متعادل بهبود می یابد.
2. لکه بینی و خونریزی بین قاعدگی ها: معمولاَ در مدت ۳-۲ ماه اوّل مصرف مشاهده شده و می تواند ناشی از فراموشی قرص باشد. لازم است مصرف قرص را ادامه داده و در صورت برطرف نشدن مشکل به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه شود.
3. حساسّیت پستان ها: معمولاً با استفاده از پستان بند های محکم و مسکن های معمولی رفع می گردد.
4. سر دردهای خفیف: غالباً با مسکن های معمولی برطرف می شود. در سر درد های شدید و یا سر دردهائی که با فشار خون بالا، علایم عصبی یکطرفه و یا اختلالات بینائی همراه باشد مراجعه فوری به پزشک الزامی است.
5. تهوع: خوردن قرص در هنگام خواب و یا همراه با غذا، راهی موثر برای کاهش شدت تهوع خفیف و قابل تحمل خواهد بود. درمان موقّت تهوع برای ۳-۲ ماه اوّل با داروهای ضد تهوع (مثل ویتامین ب۶، شبی یک قرص) نیز امکان پذیر است.

نکات مهم حین مصرف قرص:

1. چنانچه خوردن قرص یک شب فراموش شود باید تا نوبت بعد هر موقع به یاد آوردید قرص را مصرف کنید در صورتی که تا نوبت بعد به یاد نیاوردید شب بعد ۲ قرص را با هم مصرف کنید و بقیه قرص ها را طبق معمول ادامه دهید.
2. اگر ۲ شب پشت سرهم خوردن قرص فراموش شود در دو شب بعد، هرشب دو قرص با هم مصرف کنید و بقیه قرص ها را طبق معمول ادامه داده وتا یک هفته از یک روش کمکی دیگرمثل کاندوم نیز استفاده نمائید.
3. در صورتی که سه شب پشت سر هم یا بیشتر خوردن قرص فراموش شود خوردن بقیه قرص ها را طبق معمول ( روزی یک قرص ) ادامه داده و تا یک هفته از یک روش کمکی نیز استفاده کنید و بلا فاصله پس از اتمام این بسته ( بدون فاصله ۷ روزه) بسته بعدی را آغاز نمائید .
4. از مصرف قرص به صورت ناپیوسته، یک شب در میان، یک ماه در میان و یا فقط در هنگام ضرورت خودداری کنید.
5. در صورت دوری از همسر خوردن قرص را طبق معمول ادامه دهید.
6. چنانچه در فاصله ۲-۱ ساعت پس از مصرف قرص دچاراستفراغ شدید یک قرص (از یک بسته دیگر) خورده و مصرف بقیه قرص های بسته اصلی را درزمان مقرر ادامه دهید درصورت ادامه استفراغ و یا اسهال شدید، ضمن مصرف قرص درزمان مقرّراز یک روش کمکی دیگرتا یک هفته پس ازاتمام بیماری استفاده نمائید.
7. چنانچه پس ازاتمام بسته اوّل در طی۷ روز قاعدگی رخ نداد می توانید بسته بعدی را پس از پایان فا صله ۷ روزه آغاز نمائید ولی اگر پس ازتمام شدن بسته دوّم نیز قاعدگی اتفاق نیفتاد برای رد حاملگی به پزشک مراجعه نمائید.
8. اگر قرص ها بطور مرتب و در زمان تعیین شده خورده نشود درصورتی که پس از اتمام هر بسته قرص قاعدگی اتفاق نیفتد باید از نظراحتمال حاملگی بررسی گردد .
9. مصرف این قرص ها (در صورت نبودن موارد منع مصرف قرص های ترکیبی ) می تواند تا ۵۰ سالگی ادامه یابد
** به خاطر داشته باشید قرص HD را زیر نظر پزشک مصرف نمائید.
** در طول دوره مصرف قرص های ترکیبی مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت قرص و بررسی وضعیّت سلامت و انجام معاینات و مراقبت های لازم، ضروری است.
۲) قرص های ضد بارداری تـری فازیــک (سه مرحله ای، سه رنگ):
قرص های تری فازیک یکی از انواع جدید قرص های ترکیبی هستند و دارای دو نوع هورمون زنانه استروژن و پروژسترون می باشند. هر بسته حاوی ۲۱ عدد قرص بوده و به علّت نوع و مقــدار هورمونی که درآنها استفاده شده است به سه رنگ نارنجی، زرد و سفید می باشند و باید از نقطه شروع روزی یک عدد به طور مرتب خورده شوند.

نحوه مصرف:

اوّلین قرص از بسته اوّل در اوّلین روز قاعدگی خورده می شود و پس از۲۱ روز که قرص ها تمام شد هفت روز کامل قرص خورده
نمی شود وسپس از روز هشتم بسته بعدی بدون توجّه به روز شروع قاعدگی آغاز می گردد.

نکات مهم حین مصرف قرص:

1. اگر خوردن یک قرص را برای مدت کمتر از ۱۲ ساعت از زمان تعیین شده فراموش نمودید به محض یادآوری، قرص فراموش شده را مصرف نمائید وبقیه قرص ها را تا آخر ادامه دهید.
2. اگر بیش از۱۲ ساعت مصرف یک قرص را فراموش کردید، قرص فراموش شده را نباید بخورید و بقیه قرص ها را سر ساعت تعیین شده مصرف کرده و تا آخر بسته از یک روش کمکی دیگر مثل کاندوم نیز استفاده نمائید.
3. قرص ها را به صورت ناپیوسته مثلاً یک ماه در میان یا دو ماه در میان و غیره استفاده نکنید.
4. در صورتی که پس از شروع مصرف قرص تهوع، استفراغ و یا سردرد وجود داشته باشد خوردن قرص را ادامه دهید این عوارض بتدریج پس از ۳ـ۲ ماه از بین می رود جهت پیشگیری از تهوع، قرص را پس از شام و قبل از خواب مصرف کنید و در صورت ادامه تهوع و استفراغ می توانید از قرص ب۶ همراه آن استفاده کنید.
5. چنانچه در فاصله ۲-۱ساعت پس از مصرف قرص دچار استفراغ شدید یک قرص از همان رنگ (از یک بسته دیگر) خورده و مصرف بقیه قرص های بسته اصلی را درزمان مقرّر ادامه دهید در صورت ادامه استفراغ و یا اسهال شدید، ضمن مصرف قرص در زمان مقرّر، از یک روش کمکی دیگر تا یک هفته پس از اتمام بیماری استفاده نمائید.
6. چنانچه پس ازاتمام بسته اوّل در طی ۷ روز قاعدگی رخ نداد می توانید بسته بعدی را پس از پایان فاصله ۷ روزه آغاز نمائید ولی اگر پس ازتمام شدن بسته دوّم نیز قاعدگی اتّفاق نیفتاد برای رد حاملگی به پزشک مراجعه نمائید.
7. اگر قرص ها بطور مرتب و در زمان تعیین شده خورده نشود درصورتی که پس از اتمام هر بسته قرص قاعدگی اتفاق نیفتد باید از نظر احتمال حاملگی بررسی گردد.
** بجز موارد فوق سایر نکته ها مشابه قرص های LD و HD است .
** در طول دوره مصرف قرص های ترکیبی مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت قرص و بررسی وضعیت سلامت و انجام معاینات و مراقبتهای لازم، ضروری است.

قرص های مخصوص دوران شیردهــی (لاینسترونول):

لاینسترونول (Linestronol) یک قرص جلو گیری از بارداری برای مادران شیـرده تا ۶ ماه پس از زایمان می باشد و اثر منفی بر میزان شیر ندارد. این قرص دارای هورمـون پروژسترون بوده و هر بسته آن حاوی ۲۸ عدد قرص می باشد.

نحوه مصرف:

هر شب باید یک قرص درساعت معین میل شود و پس ازاتمام یک بسته ۲۸عددی، بلا فاصله روز بعد مصرف بسته بعدی آغاز می گردد.

مکانیسم عمل :

این قرص از طریق دشوار نمودن رسیدن اسپرم به رحم بدلیل افزایش غلظت ترشحات دهانه رحم، جلوگیری از تخمک گذاری ماهانه (در نیمی از موارد) و تأثیر بر مخاط داخلی رحم از بارداری جلوگیری می کند.

اثر بخشی :

اثر بخشی این قرص هم زمان با شیر دهی ۹۹ درصد است.

نکات مهم حین مصرف قرص:

1. بهترین زمان شروع مصرف این قرص ها ۶ هفته پس از زایمان است ولی اگر قاعدگی زود تر از ۶ هفته بعد از زایمان شروع شود مصرف قرص را باید از روز اوّل قاعدگی شروع نمائید .
2. به علّت پائین بودن میزان هورمون موجود دراین قرص لازم است هر شب در ساعت معینی قرص را میل نمائید.
3. چنانچه خوردن یک قرص بمدت کمتراز ۳ ساعت از وقت همیشگی فراموش شود به محض به خاطر آوردن باید قرص فراموش شـده را بخورید و قرص بعدی را در موعد مقرّر همیشگی میل نمائید.
4. اگرمصرف یک قرص را برای مدت بیش از۳ ساعت از موعـد همیشگی فراموش کردید در همان لحظه، قرص فراموش شـده را خورده وقرص بعدی را در همان زمان مقرّر و همیشـگی میل نمائید پ، ضمناً به مدّت ۲ روز نزدیکی نکنید و یا در صورت نزدیکی از کاندوم استفاده نمائید.
5. مصرف قرص شیردهی حد اکثر تا پایان ۶ ماهگی در صورت شیردهی کامل مناسب بوده پس از آن به علّت افزایش احتمال حاملگی توصیه به استفاده از روش های دیگر جلوگیری از بارداری می شود.
6. خوردن قرص شیردهی ممکن است برگشت قاعدگی را به تأخیر اندازد و گاهی نیز یک خونریزی نا منظم در بین قاعدگی ایجاد نماید که البته خطرناک نبوده و باید به خوردن قرص ها بصورت روزانه در طول مدّت خونریزی نامنظم و یا در زمان قاعدگی ادامه دهید.
7. در صورتی که مصرف دو قرص پشت سرهم فراموش شود به محض به یاد آوردن، قرص های فراموش شده را باید یکجا خورده و مصرف بقیه قرص ها را ادامه دهید و تا ۷ روز از یک روش کمکی دیگر مثل کاندوم استفاده نمائید. در صورت داشتن نزدیکی محافظت نشده در این دو روزاز روش اورژانس پیشگیری استفاده شود. درصورت قاعده نشدن در مدت ۴ تا ۶هفته پس از فراموشی، بررسی بارداری لازم است.
** کسانی که بطور مکرّر دچار فراموشی مصرف قرص می شوند بهتر است بعد از مشاوره با پزشک یا کارمند بهداشتی از روش مناسب دیگری استفاده نمایند.
** در طول دوره مصرف قرص های پروژسترونی مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت قرص و بررسی وضعیّت سلامت و انجام معاینات و مراقبت های لازم، ضروری است.

کاندوم

کاندوم تنها روشی است که علاوه بر پیشگیری از بارداری از انتقال بیماری های قابل انتقال از راه تماس جنسی مانند ایدز نیز پیشگیری می کند. این وسیله پیشگیری مردانه درطرح و رنگ های مختلف در دسترس بوده و توسط کارکنان بهداشتی تعلیم دیده تجویز می شود.

مکانیسم عمل:

کاندوم از طریق جلوگیری از ریختن مایع منی به داخل واژن و ممانعت از رسیدن اسپرم به تخمک از بارداری جلوگیری می کند.

اثر بخشی:

اثر بخشی کاندوم با استفاده صحیح پ، حدود ۹۷ درصد می باشد.

نکات مهم :

1. در هر بار نزدیکی از یک کاندوم جدید استفاده کنید زیرا کاندوم پس از استفاده آلوده شده و باید دور انداخته شود.
2. قبل از مصرف کاندوم از سالم بودن آن مطمئن شوید.
3. کاندوم باید در حالت نعوظ و قبل از انجام نزدیکی به روی آلت کشیده شود زیرا در ترشحات مرد قبل از انزال نیز اسپرم وجود دارد.
4. کاندوم نباید تا انتها روی آلت کشیده شود و باید فضای خالی کوچکی در انتهای آن باقی بماند تا مایع منی در آن ریخته شود.
5. کاندوم باید تمام طول آلت را بپوشاند.
6. در حین استفاده باید مواظب بود که کاندوم با ناخن و یا انگشت سوراخ نشود.
7. بلا فاصله پس از انزال باید کاندوم را خارج کرد. برای این کار، در حالی که هنوز نعوظ وجود دارد با گرفتن حلقه بالایی کاندوم آن را خارج نمایید. باید توجّه نمود کاندوم پس از انزال در داخل واژن باقی نماند.
8. با توجه به اینکه مالیدن وازلین، روغن های نباتی و گیاهی و …احتمال آسیب به کاندوم و پاره شدن آن را ا فزایش خواهد داد، لازم است از استفاده از اینگونه مواد خودداری گردد.
9. از کاندوم های شکننده، تاریخ گذشته، تغییر شکل و رنگ داده و کاندومی که بسته بندی داخلی آن صدمه دیده است نباید استفاده کرد.
10. کاندوم بایستی دور از نور آفتاب، گرما، نور لامپ فلوئورسانس و اشعه ماوراء بنفش بوده و در جای خنک نگهداری شود.
11. در صورت پاره شدن کاندوم در هنگام نزدیکی برای پیشگیری از بارداری ناخواسته بلافاصله یا حد اکثر ظرف ۷۲ ساعت پس ازنزدیکی از روش اورژانس پیشگیری از بارداری به شرح ذیل استفاده نمایید.

روش اضطراری پیشگیری از باردا ی :

روش اورژانس پیشگیری از بارداری روشی است که پس از تماس جنسی بدون استفاده از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری و یا هر موردی که احتمال بارداری ناخواسته پس از تماس جنسی را داشته باشد استفاده می شود. این روش را نباید به عنوان یک روش دائمی پیشگیری از بارداری استفاده نمود.

اثر بخشی روش:

اثربخشی این روش با قرص های لونورژسترل حدود ۹۹% و با استفاده از قرص های ترکیبی حدود ۹۷% می باشد البته اثربخشی این روش با فاصله زمانی تماس جنسی تا آغاز استفاده از روش ارتباط قابل توجهی دارد. هر چقدر این فاصله کوتاهتر باشد اثر بخشی آن بیشتر خواهد بود.

زمان شروع و چگونگی استفاده از روش:

بلا فاصله و یا حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از نزدیکی مشکوک به حاملگی ناخواسته یک عدد قرص از یک بسته ۲ تایی لونورژسترل را میل نموده و ۱۲ ساعت بعد دوّمین قرص از همان بسته را نیز بخورید. به خاطر داشته باشید که هر چه زودتر خوردن قرص ها را شروع کنید امکان موفقیّت این روش بیشتر است. چنانچه قرص لونورژسترل در دسترس نباشد می توانید از قرص اچ دی (HD) و یا ال دی (LD) طبق دستور زیر استفاده نمایید:
• ۲ عدد قرص اچ دی (HD) را با هم در اوّلین فرصت میل نموده و ۱۲ ساعت بعد ۲ عدد قرص اچ دی (HD) دیگر را نیز با هم بخورید.
• ۴ عدد قرص ال دی (LD) را با هم در اوّلین فرصت خورده و ۱۲ ساعت بعد ۴ عدد قرص ال دی (LD) دیگر را نیز با هم بخورید.
• ۴ عدد از قرص های سفید رنگ تری فازیک را با هم در اوّلین فرصت میل کرده و۱۲ ساعت بعد ۴ عدد قرص سفید دیگر را نیز با هم بخورید .

نکات مهم:

1. شایع ترین عارضه این روش تهوع و استفراغ است که در قرص های لونورژسترل بسیار کمتر از سایر قرص ها ( اچ دی (HD)، ال دی (LD) و تری فازیک ) می باشد. برای پیشگیری از آن بهتر است قرص ها با شکم خالی خورده نشود.
2. در صورت استفراغ تا ۲ ساعت پس از مصرف قرص ها، خوردن مجدد قرص ها ضروری است.
3. در بعضی موارد ممکن است موجب سردرد وسرگیجه شود که معمولادر عرض ۲۴ ساعت از بین می رود.
4. در این روش ممکن است قاعدگی بعدی چند روز زودتر و یا دیرتر از موعد مقرّر اتفاق بیفتد. در صورت تاخیر بیشتر از ۷ روز از زمان مورد انتظار در قاعدگی بعدی یا بروز هر مشکل دیگر به پزشک یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.
5. این روش نباید جایگزین یکی از روشهای پیشگیری از بارداری گردد و فقط در مواقع اضطراری و حداکثر یک بار در هر سیکل قاعدگی قابل استفاده است .
6. زوجینی که مکرّراً ناگزیر از استفاده از این روش می شوند، بهتر است پس از مشاوره مجدد تنظیم خانواده روش پیشگیری مطمئن دیگری را انتخاب کنند.
منابع:دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران
کتابهای مرجع زنان و زایمان و تنظیم خانواده شامل
ویلیامز ۲۰۰۱
نواک ۱۹۹۶
کیستنر۲۰۰۱
Family Planning and Rpvoductive Health Care
منبع : http://www.rokhshad.com


برچسب‌ها: بهداشت باروری و تنظیم خانواده

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط رضا بازوند
ازدواج موقت

1.تفاوت صیغه و فحشا: صیغه یک ارتباط قانونمند و یک ازدواج زمان دار است اما فحشا یک رابطه هرکی هرکی و بی قانون است 2.ازدواج موقت دختر و پسر : اگر صحیح باشد رابطه را حلال می کند اما اولا : دلبستگی را زیاد می کند که موجب درد و رنج فراوان برای دختر و پسر در زمان جدایی می شود ثانیا: بخاطر عشق به همسر موقت شاید نتواند فرد دیگری را بعنوان همسر قبول کند ثالثا: اگر بکارت دختر از بین برود برای ازدواج دائم به مشکل می خورد رابعا: اگر دختر حامله شود برای او و خانواده اش فاجعه بار خواهد بود

3.ازدواج موقت در زمان تحصیل: دانشجو هستم و قصد رفتن به خارج کشور برای ادامه تحصیل دارم آیا ازدواج موقت نیاز مرا رفع می کند؟ جواب:اگر فقط ارضای جنسی را در نظر دارید ازدواج موقت خوب است ولی نیاز عاطفی را رفع نمی کند
راه بهتر این است که علی رغم نداشتن شرایط، با توکل به خدا با کسی ازدواج دائم کنید که حاضر باشد تا زمان اتمام تحصیل شما در عقد بماند و بعدا هم به همراه شما به خارج کشور بیاید،
وگرنه اگر به صورت مجردی بروید بخاطر محیط آنجا، خطر کشیده شدن شما به راههای حرام بسیار بیشتر خواهد شد مگر اینکه مشکل جنسی خود را بوسیله صیغه زنان اهل کتاب حل کنید ولی مشکل عاطفی شما باقی خواهد بود و با توجه به غم غربت از نظر عاطفی ضربه پذیر خواهید شد و در نتیجه ممکن است گرفتار عشق نادرست شوید

4.نکات ازدواج موقت :
اول: ازدواج موقت بخاط موقت بودن به درد رفع نیاز جنسی می خورد تا نیاز عاطفی و به همین دلیل بیشتر پسرانه است تا دخترانه چون نیاز عاطفی موقت بردار نیست
دوم: ازدواج موقت نباید جای ازدواج دائم را بگیرد که افراد به جای تشکیل زندگی ازدواج موقت کنند وگرنه ازدواج و تشکیل خانواده لطمه می خورد

5.گفته می شود ازدواج موقت قبل از ازدواج دائم لازم است : به دو دلیل:
اول اینکه: سبب کم شدن نیاز جنسی و در نتیجه جلوگیری از انتخاب هوس الود می گردد جواب: ازدواج موقت همیشه سبب کم شدن میل جنسی نیست چون اگر مدتش کم باشد فقط عطش را بیشتر می کند البته اگر مدتش زیاد باشد احساس جنسی را کم می کند اما کم شدن احساس جنسی خوب نیست چون کشش جنسی ضامن پایداری خانواده است و سبب می شود که زن و شوهر در اختلافات به راحتی کوتاه بیایند علاوه بر اینکه رابطه جنسی در ازدواج موقت اگر با جنبه عاطفی همراه باشد بعد از جدایی دردسر ساز است و اگرهم بدون جنبه عاطفی باشد یک رابطه مکانیکی صرف است و لذت کمتری دارد و ممکن است سبب زدگی پسر از ازدواج شود
ممکن است گفته شود به هر حال وقتی هیجان جنسی کم می شود انتخاب عاقلانه تر خواهد بود جواب: هیجان جنسی انگیزه ازدواج را زیاد می کند نه اینکه در ازدواج با فرد خاص عجله کند پس اگر دید مناسبش نیست می گردد دختری را پیدا می کند که از نظر افکار و اخلاق و رفتار مناسبش باشد
دلیل دوم اینکه: تجربه و مهارت ناشی از ازدواج موقت به پایداری زندگی زناشویی کمک می کند
جواب: کسب مهارت عملی در زمینه رابطه جنسی به اولا یادگیری شیوه های برقراری رابطه و ثانیا: به کار بستن دانسته ها بستگی دارد و ازدواج موقت در قسمت دوم می تواند موثر باشد که این هم چندان مهم نیست چون کسی که تازه ازدواج کرده بعد مدت کوتاهی می تواند دانسته های خودش را به کار ببندد

6.ازدواج موقت زن مطلقه به امید ازدواج دائم : اولا: تا وقتی ازدواج دائم حتمی نشده خود را برای دل کندن احتمالی اماده کند ثانیا: بیش از انکه عاشق شود طرف را عاشق خود کند ثالثا اظهار علاقه او پیش از طرف مقابل نباشد که او فکر نکند دل زن را مال خود کرده است رابعا: قول حتمی ازدواج به او ندهد تا عطشش بیشتر شودبرچسب‌ها: ازدواج موقت

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط رضا بازوند
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ